marketinški načrt

pred pripravo oglaševalske kampanje je potrebno izdelati načrt oglaševanja